عنوان: ازدواج با دختري که با برادر او لواط شده
سوال :
شخصى با پسر بچه اى لواط كرده و بعداً با خواهر او ازدواج کرده است. بعد فهميده بر او حرام بوده است ولى نمى داند لواط، قبل از بلوغ پسر بچه واقع شده يا بعد از بلوغ، حكم ازدواج اين شخص چيست؟
پاسخ:

صحیح است.