عنوان: بطلان عقد بدون طلاق قبلي
سوال :

دخترى به عقد جوانى درآمده و پس از گذشت چند سال از عقد آنان، بدون اينكه عروسى صورت گيرد، به علت بروز مشكلاتي زن از او تقاضاى طلاق مى كند كه با مخالفت مرد مواجه مى شود، دختر نيز بدون طلاق گرفتن، از منزل فرار مى كند و با مرد ديگرى كه خبر از وضعيت اين دختر نداشته ازدواج مى كند .اكنون وظيفه اين زن كه بدون طلاق از زوج اول با دومى ازدواج كرده و داراى دو فرزند مى باشد، چيست؟


پاسخ:

عقد دوم باطل است.