عنوان: جهر و اخفات در نماز جماعت
سوال :

در نماز جماعت مغرب و عشاء در ركعتي كه وظيفه امام تسبيحات اربعه و وظيفه ما حمد و سوره مي باشد، آيا آن را بر طبق نماز مورد نظر بايد بلند خواند يا بايد از امام جماعت تبعيت كرد و آهسته خواند؟


پاسخ:

بايد آهسته خواند.