عنوان: لزوم مراقبت مرد در خصوص ازدواج زن در زمان عده
سوال :

آيا مردى كه خانمى را به صيغه خود در آورده و مدت تمام شده بايد مراقب او باشد كه در مدت عده با مرد ديگر ازدواج نكند يا خير ؟


پاسخ:

باید مراقب باشد.