عنوان: حکم اخذ شهريه در صورت حضور متناوب در درس خارج
سوال :

اینجانب طلبه درس خارج هستم و بعضی اوقات در درس حضور دارم آیا گرفتن شهریه برای من اشکال دارد؟


پاسخ:

جایز نیست.