عنوان: ورزش زنان در معابر عمومي
سوال :

 به نظر معظّم له ورزش كردن خانم‏ها در معابر عمومى و نيز نشان دادن ورزش آن‏ها از تلويزيون چه حكمى دارد؟


پاسخ:

هر دو حرام است.