عنوان: تعيين سال خمسي و نحوه محاسبه سالهاي گذشته
سوال :

بنده 50 سال سن دارم و تا كنون حساب خمسی نداشته ام. البته بضاعتی هم نداشته ام. چندين وام گرفته و داراي 3 دانگ خانه و يك خودرو مي باشم. الان به لطف خداوند مي خواهم داراي سال خمسی شده و تكليفم را روشن كنم. لطفاً مرا راهنمائي كرده و از اين مشكل نجاتم دهيد. ضمناً خود و خانواده مقيد به انجام كامل مسائل شرعي و واجبات مي باشيم ولي در اين زمينه كاهلي كرده ام.


پاسخ:

اگر فعلاً چیزی که مورد لازم زندگی نیست، دارید، نظیر پول و مستغلات، خمس دارد و مابقی را حاکم شرع به شما می بخشد.