عنوان: عدم تعلّق خمس به وسايل بلا استفاد? زندگي
سوال :

همسر اینجانب وضع مالی خوبی ندارد و به شدت بدهکار است. از آنجا که ما با خانواده همسرم زندگی می کنيم و منزل و اثاثیه مستقل نداريم، از ابتدا هر چه پول به دستم می رسید به امید اینکه روزی مستقل شويم، وسایل منزل البته وسایل کوچک خریدای کرده ام تا بتوانم در آینده از آن استفاده کنم و تا به حال از آن استفاده نکرده ام. آیا به این وسایل خمس تعلّق می گیرد؟


پاسخ:

خمس ندارد.