عنوان: وجوب رعايت قوانين مجتمع‌ مسکوني
سوال :

در برخي مجتمع‌هاي مسکونی، عده‌ای از ساکنين حق شارژ ماهیانه که شامل آب، گاز و برق به صورت مشترک می باشد را با تأخیر طولانی پرداخت می نمایند يا ساير مقررات مجتمع را مراعات نمي کنند و از اين بابت خساراتي به ساير سکنين وارد مي شود. لطفاً بفرمائید اين رفتار از نظر شرعی چه حکمي دارد؟ 


پاسخ:

تخلّف از قوانین مجتمع‌هاي مسکونی حرام است و ضمان آور هم می باشد.