عنوان: پرداخت خمس کل درآمد
سوال :

سلام اگر بخواهم هر پولی که بدست آوردم خمس آن را بدهم، چه خمس تعلق بگیرد چه نگیرد، آیا درست یا نه؟ آیا یک نوع بدعت نیست؟


پاسخ:

اتفاقاًٌ خمس درآمد را باید فوراً پرداخت کرد و اگر امام جواد« سلام الله علیه» فرموده اند: «الخمس بعد المؤونه»، یک تخفیف است و منّت از ایشان است.