عنوان: چه کنيم فرزندي صالح داشته باشيم
سوال :

بنده یکسال که ازدواج کردم و با همسرم تصمیم گرفته ایم بچه دار شویم و دوست داریم بچه ما دارای طینتی پاک و ازعلمای اسلام شود . چه کارهایی باید انجام دهیم که این اتفاق بیافتد؟


پاسخ:

غذای شما حلال باشد و در زندگی شما گناه نباشد. اگر این دو مراعات شد حتماً بچه شما پاک است.