عنوان: رفت و آمد با خودروي دولتي
سوال :
سوار نمودن همسر و بستگان با خودروي دولتی به هنگام مأموریت اداری یا غیر آن، در ساعات اداری و یا خارج از آن و بدون جواز مکتوب‌ قانون چه حکمی دارد؟
پاسخ:

اگر خلاف قانون باشد، جایز نیست.