عنوان: چگونگي رفتار با دختر بد دهن
سوال :

دختري 14 ساله دارم كه بسيار بد دهان است و با كوچك‌ترين مشكلي از جا در مي‌رود و فحش مي‌دهد. نصيحت هم اثري ندارد. راهكار سازنده در اين مورد چيست؟


پاسخ:

با صبر و مهربانی با او رفتار کنید و ازخداوند هم شفای او را بخواهید.