عنوان: ماهيّت عالم برزخ
سوال :

من می‌خواستم بدانم از هنگام جان دادن و شب اول قبر تا روز قیامت چه اتفاقاتی مي‌افتد؟ از اين موضوع خیلی می‌ترسم، به طوری که از زندگی کردن افتاده‌ام. مرا راهنمايي کنيد.


پاسخ:

ما از عالم برزخ و عالم محشر دور نمائي مي‌دانيم و واقعيّت آن را ممکن نيست بفهميم، بنابراين راجع به آن فکر نکنيد زيرا خطر دارد، ولي بدانيد آدم‌هاي متّقي در عالم برزخ در آسايش کامل هستند و اما آدم‌هاي فاسق در آنجا گرفتارند.