عنوان: وام جایگزینی خودروهای فرسوده
سوال :

قصد دریافت تسهيلات خرید خودرو به مبلغ 10 میلیون تومان با کارمزد 12%در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را دارم. بنا به گفته مسئولین نوع عقد قرار داد وام به صورت فروش اقساطی می‌باشد؛ یعنی بانک خودرو را از شرکت خودروساز خریداری کرده و پس از کسب اعتبار به صورت اقساطی به مشتری می‌فروشد. با توجه به شرایط مذکور آيا دریافت وام جایز می‌‌باشد یا خیر؟


پاسخ:

جايز است.