عنوان: سپره‌گذاري به قصد گرفتن وام
سوال :

سپردن پول در حساب بانك يا صندوق قرض الحسنه، به اين نيت كه بعد موعد مقرر وام بگيريم اشكال دارد ؟


پاسخ:

اشکال ندارد، ولی اگر سال بر آن گذشت خمس دارد.