عنوان: فروش امتياز وام
سوال :

آیا فروش امتیاز وامی که به علت بالا بودن کارکرد حساب به ما تعلق گرفته و در حال حاضر نیاز به آن نداریم،‌ جایز است؟ (مثلا امتیاز وام 10 میلیونی را به مبلغ 1میلیون و500 هزار تومان - نرخ رایج بازار- بفروشیم) این در حالی است که در جامعه امروز این کار رواج دارد و بعضی افراد از این راه امرار معاش می کنند. آیا در آمد حاصل از این کار حلال است؟


پاسخ:

اگر شرط شده باشد که به دیگری واگذار نشود، جایز نیست.