عنوان: مصرف وام در کار ديگر
سوال :

مبلغ ده ميليون تومان وام براي دامداري گرفتم ولي آن را در جهت ديگر مصرف کردم و سر موقع وام را با سود آن تسويه نمودم. اما الان از گناه خود پشيمانم مي‌خواهم بدانم راه توبه و جبران گناه چيست ؟


پاسخ:

چیزی بر شما واجب نیست.