عنوان: بازاريابي براي پرداخت وام به شرکت‌ها
سوال :

يک شرکت بزرگ با چند صد نفر نيرو با شرکتهای خارجی همکاری می‌کند. اين شرکت از شرکت‌های خارجی و يا حتی بانک‌های خارجی مبالغ زيادی وام ارزی با کارمزد هفت درصد گرفته و سپس به کارخانجات و متقاضيان و حتی بانک‌های خصوصی ايران وام می‌دهد و در اين بين با توافق با مشتريان بين چهار تا پنج درصد کارمزد می‌گيرد. همچنين شرکت به هرکس که متقاضيانی را معرفی نمايد درصدی از مبلغ وام را حق الزحمه می‌دهد. آيا کارکردن برای اين شرکت و يا وام گرفتن از آن اشکال دارد؟


پاسخ:

اگر طبق قوانین اقتصادی ایران باشد، اشکال ندارد.