عنوان: ترشحات خارج شده بر اثر استمناء
سوال :

آنچه گاه در موقع عمل قبیح استمناء از زن خارج می‌شود چیست؟ آیا منی است یا ترشحات زنانه و چه حکمی دارد؟


پاسخ:

ترشحات است و پاک است و غسل ندارد؛ مگر یقین کند از او منی خارج شده است.