عنوان: پوشش زن در اتاقي که نامحرم در آن نيست
سوال :

اگر زن در اتاق تنها که هیچ کس او را نمي‌بیند، بخواهد نماز بخواند، باز هم باید پوشش و حجاب کامل داشته باشد؟ 


پاسخ:

باید حجاب و پوشش کامل داشته باشد، ولی اگر همه بدن جز وجه و کفین پوشیده باشد، نماز صحیح است، ولی خلاف ادب است.