عنوان: وقت نيت براي روزه مستحبي
سوال :

آيا براي‌ روزه مستحبّي‌ هم‌ نيّت‌ واجب‌ است‌ يا مي‌توانيم‌ بعد از اذان‌ صبح‌ كه‌ بيدار مي‌شويم‌ چيزي‌ نخوريم‌ و نيّت‌ روزه‌ نمائيم‌ در حالي‌ كه‌ از نماز صبح‌ گذشته‌ است‌؟


پاسخ:

نيّت‌ روزه مستحبّي‌ هر موقع‌ بنمائيد روزه‌ صحيح‌ است‌.