عنوان: تردید و دو دلی در نماز، در اثر وسوسه شیطان
سوال :

چرا باید نماز بخوانیم؟ ما که باخدا همیشه حرف می‌زنیم دیگر چرا نماز؟! من تازگی ها به مشکلی برخوردم و نمی‌دانم چرا باید نماز خواند و چه نیازی به نماز دارم؟ البته من نماز می‌خوانم، ولی به آن اعتقادی ندارم و با تمام وجود نمی‌خوانم؛ فقط برای اینکه خوانده باشم و بر حسب عادت است. خواهش می‌کنم کمکم کنید.


پاسخ:

آنچه شما را آزار مي‌دهد، القاء و وسوسۀ شيطان است. شما حتماً بايد نماز بخوانيد و بدانيد که نماز خواندن، علاوه بر اينکه يک دستور از طرف خداوند متعال است و بايد به آن عمل شود، موجب آرامش و پيشرفت معنوي و تکامل انسان مي‌شود و حلّال مشکلات دنيوي و اخروي است.

بنابراين به وسوسۀ شيطان اهميّت ندهيد و خلاف آنچه از شما مي‌خواهد عمل کنيد تا موفق شويد.