عنوان: موزيک زدن در صورت خيس شدن ساز و وارد دهان کردن مجدد
سوال :

آيا موزيك‌ زدن‌ در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ به‌ صورتي‌ كه‌ آب‌ دهان‌ به‌ آن‌ برسد و مجدّداً داخل‌ دهان‌ شود، موجب‌ بطلان‌ روزه‌ و وجوب‌ قضا و كفّاره‌ مي‌شود؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.