عنوان: برگزاری مراسم روضه بدون رضایت همسایگان
سوال :

برگزاری مراسم روضه در منازل در صورتی که رضایت همسایگان را نداشته باشد یا موجبات آزار همسایگان رافراهم آورد، چه حکمی دارد؟


پاسخ:

برگزاری مراسم اهل‌بیت«سلام‌الله‌علیهم»،در خانه خوب است و فضیلت دارد، امّا باید برای دیگران ایجاد مزاحمت نکنید و همسایه‌ها هم خوب است در این زمینه سخت‌گیر نباشند تا روضه تعطیل نشود.