عنوان: هنگام خطور شبهات خداشناسی به ذهن چه کنم؟
سوال :

بعضی اوقات شبهات و سوال‌های مختلفی در خصوص خداشناسي برايم به وجود می‌آيد كه نمی‌توانم جواب آن‌ را پيدا كنم و می‌دانم آن از ضعف فكر‌ی بنده می‌باشد؛ می‌خواستم دعایي معرفی نماييد كه در آن به قدرت پروردگار و علم نداشتن بشر اشاره شده باشد كه دائماً آن‌ را بخوانم.


پاسخ:

شما باید در اعتقادات کتاب‌های دینی مطالعه کنید و اعتقادات خود را محکم کنید، امّا هرگاه چنین سؤالات یا شبهاتی در ذهن شما پدید آمد، تمرکز فکری روی آن نداشته باشید و مثل عموم مردم باشید.

از نماز اوّل وقت به جماعت و از مداومت بر ذکر، مثل ذکر«لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ اِلا بِالله اَلعَلِیِّ العَظیمِ»کمک بگیرید و از خداوند متعال بخواهید دست شما را بگیرد که دچار انحراف نشوید.