عنوان: هدف از عبادت چیست؟
سوال :

هدف ما از عبادت چیست؟ رسیدن به مقام رضا یا لقاء؟ یا فقط چون خدا شایستۀ پرستش است، باید او را عبادت کنیم؟


پاسخ:

اولاً: عبادت یک وظیفه است و ما برای انجام وظیفۀ دینی عبادت می‌کنیم. به عبارت دیگر، التزام به هر آئین و مسلک و مرامی، لوازمی دارد که باید به آن لوازم التزام داشته باشیم و عبادت هم از لوازم دین است و کسی که می‌خواهد مسلمان باشد، عبادت وظیفۀ اوست.

ثانیاً: عبادت، آثار و برکات فراوانی دارد و آنچه شما نوشته‌اید هم از جملۀ آن آثار است و مهم ترین اثر عبادت، این است که انسان را به مرتبۀ یقین می‌رساند و ایمان را در دل او رسوخ می‌دهد و انصافاً مقام بالایی است. قرآن کریم می فرماید: «وَاعْبُدْ رَبَّكَ‏ حَتّي يَأتيكَ الْيَقينُ».