عنوان: توصیه‌ای برای استجابت دعا
سوال :

معظم‌له چه کارها یا ذکرها و دعاهایی را برای استجابت دعا و حل مشکلات توصیه می‌فرمائید؟

پاسخ:

برای آنچه نوشته‌اید، چیزی مؤثرتر از اجتناب جدّی از گناه و بعد از آن برقرای رابطه عاطفی با خداوند متعال و توسّل به معصومین«سلام‌الله‌علیهم» سراغ ندارم.