عنوان: دروغ بستن به خدا و پيغمبر و ائمّه اطهار عليهم السلام
سوال :

دروغ‌ بستن‌ بر خدا و پيغمبر و ائمّه اطهار علیهم السلام چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

 روح‌ روزه‌ را از بين‌ مي‌برد ولي‌ روزه‌ را باطل‌ نمي‌كند