عنوان: حکم نماز فردی که به علت سهل‌انگاری غسل خود را به تأخیر انداخته
سوال :

کسي که غسل خود را تا آخر وقت، به علّت سهل‌انگاري يا بي‌تفاوتي به تأخير انداخته و با تيمّم نماز خوانده است، آيا گناه‌کار محسوب مي‌شود؟


پاسخ:

گناه کرده است، ولی تیمّم و نماز او صحیح است.