عنوان: تیمم بدل از غسل در اذان صبح ماه رمضان
سوال :

در ماه مبارک رمضان اگر کسي قبل از اذان صبح در تنگي وقت تيمم بدل از غسل جنابت کند، و پس از اذان نيز غسل ننمايد تا وقت تنگ شود، آيا در تنگي وقت بايد دوباره تيمم بدل از غسل کند يا وضو بگيرد؟


پاسخ:

باید وضو بگیرد، ولی اگر تیمم هم بکند، خوب است.