عنوان: شک بر جنابت
سوال :

شبي‌ از شب‌هاي‌ ماه‌ رمضان‌ در حالي‌ كه‌ بسيار ادرار داشتم‌ خوابيدم‌ و سحر كه‌ بيدار شدم‌ لباس‌ زيرينم‌ كمي‌ خيس‌ بود، بين‌ ادرار و مني‌ شك‌ داشتم‌ ولي‌ گمانم‌ بيشتر به‌ ادرار مي‌رفت‌ تا اينكه‌ اذان‌ صبح‌ را گفتند و چون‌ لباسم‌ خشك‌ شده‌ بود معلوم‌ شد كه‌ مني‌ است‌ و براي‌ غسل‌ به‌ حمّام‌ رفتم‌، حكم‌ روزه آن‌ روزم‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

روزه شما صحيح‌ بوده‌ است‌.