عنوان: حکم انجام غسل در مکان غصبی
سوال :

غسل کردن در مکان غصبي، يا جايي که صاحبش راضي نيست، چه حکمي دارد؟


پاسخ:

جایز نیست.