عنوان: انگشتر یا گردن‌بند طلا برای مردان در نماز
سوال :

اگر مرد با انگشتر یا گردن بند طلا نماز بخواند، نماز او چه حکمی دارد؟


پاسخ:

چون مصداق لباس نيست، نماز باطل نیست، ولی حرام به‌جا آورده است.