عنوان: حقّ‌النّاس در معامله
سوال :
چند سال پیش چند سند تجاری را به میل خودم به نام برادرم انتقال دادم. الآن می‌خواهم كه یكی از آنها را از برادرم پس بگیرم، ولی مردّد هستم كه اگر از او پس بگیرم مرتكب حقّ‌النّاس نشوم و از طرفی هم فكر می‌كنم كه اگر پس نگیرم حقّ‌النّفس خودم را از بین برده‌ام. از شما راهنمایی می‌خواهم كه چه باید بكنم؟
پاسخ:

اگر برادر شما راضی باشد می‌توانید برگردانید.