عنوان: نگاه کردن با شهوت به نامحرم
سوال :
نگاه کردن با شهوت به نامحرم حق‌الله است یا حقّ‌النّاس؟
پاسخ:

حقّ‌الله است، ولی خیلی خطرناک است.