عنوان: استفاده از پلاک و زنجیر‌هایی که اسماء متبرکه دارد
سوال :

استفاده از پلاک و زنجیر‌هایی که روی آن آیة الکرسی یا اسامی ائمّه«سلام‌الله‌علیهم» نوشته شده است، چه حکمی دارد؟


پاسخ:

جایز است؛ امّا تماس با بدن بدون وضو یا غسل، جایز نیست.