عنوان: کفاره خانمي که عمدا 11 سال روزه نگرفته
سوال :

خانمي‌ يازده‌ سال‌ كفاره روزه‌ به‌ عهده‌ دارد كه‌ هفت‌ سال‌ آن‌ را در زمان‌ كودكي‌ نگرفته‌ است‌ و عمدي‌ هم‌ بوده‌ است‌، چه‌ دستور مي‌فرمائيد.


پاسخ:

كفّاره‌ فعلاً براي‌ او واجب‌ نيست‌ و لازم‌ نيست‌ كار كند تا قدرت‌ بر اداء كفّاره‌ پيدا كند ــ(ولي‌ هر گاه‌ قدرت‌ پيدا كرد بايد كفّاره‌ را بدهد)ــ.