عنوان: ملاک پيري براي روزه نگرفتن
سوال :

در مسأله 1312 رساله‌ آمده‌ است‌ كسي‌ كه‌ به‌ واسطه پيري‌ نمي‌تواند روزه‌ بگيرد يا براي‌ او مشقّت‌ دارد روزه‌ واجب‌ نيست‌. آيا ملاك‌ و معيار در پيري‌ بالا بودن‌ سن‌ّ است‌ يا صدق‌ عرفي‌؟


پاسخ:

مناط‌ نتوانستن‌ يا مشقّت‌ عرفي‌ داشتن‌ است‌.