عنوان: طلايي که شامل زکات مي شود
سوال :

زكات‌ طلا، آيا براي‌ طلاي‌ سكّه‌دار است‌ يا طلاي‌ زينتي‌؟ و حدّ نصاب‌ آن‌ چيست‌؟


پاسخ:

طلاي‌ سكّه‌دار كه‌ 15 مثقال‌ باشد زكات‌ دارد.