عنوان: کپي رايت
سوال :

استفاده‌ كردن‌، رايت‌ كردن‌ و يا خريدن‌ سي‌دي‌هائي‌ كه‌ توسّط‌ مراكز فرهنگي‌ توليد مي‌شود و بر روي‌ آنها جمله «هر گونه‌ تكثير از اين‌ CD شرعاً حرام‌ است‌» به‌ چشم‌ مي‌خورد، چه‌ حكمي‌ دارد؟ با توجّه‌ به‌ اين‌ كه‌ سي‌دي‌هاي‌ مذكور قيمت‌هاي‌ گزافي‌ دارند در صورتي‌ كه‌ رايت‌ آنها فقط‌ براي‌ استفاده شخصي‌ باشد و جنبه سود بردن‌ از راه‌ تكثير انبوه‌ نباشد، حكم‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

حرام‌ است‌.