عنوان: سود سهام در شرکت تعاوني
سوال :

در سال‌ 1357 يك‌ شركت‌ تعاوني‌ تأسيس‌ شده‌ و از سال‌ تأسيس‌ تا سال‌ 1376 سودهاي‌ به‌ دست‌ آمده‌ را سال‌ به‌ سال‌ حساب‌ نموده‌ ولي‌ به‌ حساب‌ صاحبان‌ حساب‌ واريز ننموده‌ ولي‌ مشخّص‌ است‌ كه‌ اعظاء تعاوني‌ تا سال‌ 76 چقدر سود برده‌اند، از سال‌ 77 تا آخر 80 سود تعاوني‌ حساب‌ نشده‌ و اكنون‌ كه‌ حساب‌ نموده‌اند از اوّل‌ تأسيس‌ تا پايان‌ سال‌ 80، چهار ميليون‌ سود داشته‌ است‌:

1) بعضي‌ از اعضاء تعاوني‌ كه‌ اوائل‌ عضو شده‌اند فوت‌ نموده‌ و صغير دارند، سود سهام‌ آنها را به‌ چه‌ نحو بپردازيم‌؟

2) بعضي‌ افراد، سال‌هاي‌ اوّل‌ با مبلغ‌ يكهزار ريال‌ عضو شده‌اند و بعضي‌ در سال‌هاي‌ اخير با مبلغ‌ ده‌ هزار و بيست‌ هزار ريال‌ عضو شده‌اند، سود چگونه‌ تقسيم‌ شود كه‌ حق‌ّ كسي‌ ضايع‌ نگردد؟

3) آيا مي‌شود سود تمام‌ اعضاء را به‌ طور مساوي‌ تقسيم‌ نمود؟

 


پاسخ:

1) سود او را به‌ ورثه‌ بايد داد.

2) به‌ نسبت‌ سرمايه‌ سود را بايد تقسيم‌ كرد.

3) اگر كليه شركاء راضي‌ باشند اشكال‌ ندارد.