عنوان: تذکر به نمازگذار به جهت اشتباه در خواندن نماز
سوال :

اگر شخصي‌ در اعمال‌ عبادي‌ مثل‌ نماز مرتكب‌ اشتباه‌ مي‌شود، مثلاً در ركعت‌ سوّم‌ جماعت‌ قبل‌ از اينكه‌ امام‌ به‌ ركوع‌ برود اقتدا مي‌كند و حمد را هم‌ نمي‌خواند، يا تسبيحات‌ اربعه‌ را بلند مي‌خواند، آيا بر شخصي‌ كه‌ اين‌ اشتباه‌ را مي‌بيند لازم‌ است‌ به‌ او بگويد؟


پاسخ:

اگر مانعي‌ ندارد بايد او را متذكّر كند.