عنوان: نماز بدون وضو
سوال :

اگر وقت‌ نماز به‌ قدري‌ تنگ‌ باشد كه‌ وقت‌ براي‌ وضو و تيمّم‌ نباشد، تكليف‌ چيست‌؟


پاسخ:

اگر مي‌تواند يك‌ ركعت‌ نماز را در وقت‌ درك‌ كند بايد تيمّم‌ كند و نماز بخواند و اگر نمي‌تواند بدون‌ وضو و تيمّم‌ نماز كند و آن‌ نماز را هم‌ بعداً قضا كند.