عنوان: نماز عصر در وقت کم
سوال :

اگر انسان‌ خيال‌ مي‌كرده‌ يا احتمال‌ مي‌داده‌ يا گمان‌ مي‌كرده‌ كه‌ فقط‌ براي‌ نماز عصر وقت‌ دارد ولي‌ بعد از خواندن‌ نماز عصر بفهمد كه‌ براي‌ نماز ظهر نيز وقت‌ داشته‌، نماز عصرش‌ صحيح‌ است‌؟

 


پاسخ:

نماز عصر او صحيح‌ است‌ و اگر وقت‌ دارد فوراً نماز ظهر را بخواند و گر نه‌ قضاء آن‌ را بخواند.