عنوان: فاصله دادن بين نماز ظهر و عصر
سوال :

چرا با اين‌ كه‌ حضرت‌ علي‌ در نهج‌ البلاغه‌ اوقات‌ نماز را مشخّص‌ كرده‌ است‌ و آنها را در پنج‌ وقت‌ تعيين‌ كرده‌ است‌ و گفته‌ است‌ كه‌ هر كدام‌ را در وقت‌ خودش‌ به‌ جاي‌ آوريد و فتنه‌گر نباشيد، ما شيعيان‌ بين‌ نماز ظهر و عصر و همچنين‌ مغرب‌ و عشا را جمع‌ كرده‌ و با هم‌ خواندن‌ آنها را اشكال‌ نمي‌دانيم‌ ولي‌ اهل‌ تسنّن‌ هر كدام‌ را در وقت‌ خود خوانده‌ و مي‌گويند پيامبر هم‌ اين‌ گونه‌ مي‌خوانده‌ و ما را مسخره‌ مي‌كنند و مي‌گويند شما با اين‌ كه‌ اسم‌ نماز، نماز عصر مي‌باشد ولي‌ در ظهر مي‌خوانيد با اين‌ كه‌ خودتان‌ نيّت‌ نماز عصر مي‌كنيد، دليل‌ اين‌ حكم‌ شيعه‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

از روايات‌ سنّي‌ و شيعه‌ فهميده‌ مي‌شود كه‌ نمازها را پشت‌ سر هم‌ مي‌شود خواند و پيامبر گرامي‌ و اميرالمؤمنين‌ هم‌ گاهي‌ مي‌خواندند و فتاواي‌ سنّي‌ و شيعه‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ بدون‌ فاصله‌ خواندن‌ جايز است‌.