عنوان: دقيق شدن در درجه قبله مساجد
سوال :

نظر به‌ قبله بعضي‌ از مساجد دقيق‌ نيست‌ و گاه‌ تا 45 درجه‌ با واقعيّت‌ اختلاف‌ دارد:

1) حكم‌ اين‌ قبله‌ها چيست‌؟

2) آيا اصلاح‌ وضع‌ موجود ضروري‌ است‌؟

3) تا چه‌ اندازه‌ بايد مسامحه‌ كردو به‌ حال‌ اوّل‌ باقي‌ گذاشت‌؟

 


پاسخ:

1) اگر محرز باشد بايد نماز را رو به‌ قبله‌ بخوانند.

2) ضروري‌ نيست‌ كه‌ تفحّص‌ شود بلكه‌ بعضي‌ اوقات‌ مفاسد دارد.

3) 25 درجه‌ اختلاف‌ مانعي‌ ندارد چون‌ سمت‌ كفايت‌ مي‌كند.

چيزي‌ كه‌ بايد توجّه‌ داشته‌ باشيم‌ اين‌ است‌ كه‌ معمولاً ميان‌ قبله‌هاي‌ مساجد همه‌ جا، بلكه‌ ميان‌ قبله‌ نماها هم‌ في‌ الجمله‌ اختلاف‌ هست‌ و چون‌ سمت‌ كفايت‌ مي‌كند ، اين‌ اختلاف‌ در مساجد و در قبله‌ نماها اشكال‌ ندارد.