عنوان: نماز در هواپيما
سوال :

اگر كسي‌ مجبور باشد در وسائلي‌ مثل‌ قطار يا اتومبيل‌ و يا هواپيما نماز بخواند، با توجه‌ به‌ لزوم‌ رو به‌ قبله‌ بودن‌ تكليف‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

قبله‌ ساقط‌ است‌.