عنوان: لباس نمازگزار
سوال :

در مسأله 663 مرقوم‌ فرموده‌ايد: «اگر با پولي‌ كه‌ خمس‌ يا زكات‌ آن‌ را نداده‌، لباس‌ بخرد احتياط‌ آن‌ است‌ با لباس‌ نماز نخواند». و از مسأله 1364 استفاده‌ مي‌شود كه‌ تصرّف‌ در مال‌ متعلّق‌ خمس‌ جايز نيست‌. با توجّه‌ به‌ «احتياط‌» مذكور در مسأله 663 كه‌ ظاهراً احتياط‌ وجوبي‌ است‌، كسي‌ كه‌ اصلاً خمس‌ نداده‌ و بعد از چند سال‌ با حاكم‌ شرع‌ مصالحه‌ مي‌كند، نماز و حج‌ّ و ديگر اعمالش‌ كه‌ با عين‌ متعلّق‌ خمس‌ انجام‌ داده‌ و باطل‌ بوده‌ است‌، چه‌ وضعيّتي‌ پيدا مي‌كند؟

 


پاسخ:

گذشته‌هاي‌ او اعاده‌ و قضا ندارد.