عنوان: زمينهاي مصادره اي
سوال :

زميني‌ را ارباب‌ به‌ زور از مردم‌ گرفته‌ است‌ و بعد دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ اين‌ زمين‌ را از ارباب‌ گرفته‌ و به‌ خانواده شهيد داده‌ و سند صادر كرده‌ است‌، سپس‌ شخصي‌ اين‌ زمين‌ را از خانواده شهيد خريداري‌ كرده‌ است‌، حكم‌ اين‌ معامله‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

اگر چنين‌ است‌ كه‌ نوشته‌ايد معامله‌ صحيح‌ است‌ و زمين‌ از آن‌ كسي‌ است‌ كه‌ خريده‌ است‌.